Tìm Lại Ký Ức ()

Thuyết Minh HD-1

Tìm Lại Ký Ức Bản Đẹp

Tìm Lại Ký Ức (Boy 7) là câu chuyện khi mà tỉnh lại giữa một nời đông người qua lại, Sam không còn biết sao mình lại đến được đây, mình từ đâu tới và ngay cả tên mình là gì. Cậu ta ra sức tìm hiểu tung tích của chính bản thân dựa vào những thứ trong chiếc balô mang theo. Dần dần, cậu nhận ra rằng cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm chết người.

Mở rộng