Thiên Tài Bất Hảo ()

Tập 1012 Tập Phim Hình Sự, Phim Tình Cảm
Thuyết Minh HD-1

Thiên Tài Bất Hảo

Thiên Tài Bất Hảo (Bad Genius The Series) những gì bắt đầu từ gian lận thi cử trong lớp học đến việc ăn cắp giấy thi quốc gia. Đây không phải là học sinh hàng ngày của bạn. Chúng phản ánh sự gian dối xảy ra ở mọi cấp độ trong xã hội Thái Lan. Đảm bảo với nhiều phiên bản khác nhau và nhiều hình thức kịch không giống phim.

Mở rộng