Xác Sống Phần 10 ()

Tập 0716 Tập Uncategorized
Phụ Đề HD-1
Loading server...

Xác Sống Phần 10 Bản Đẹp

Xác Sống Phần 10 (The Walking Dead Season 10) : Nhóm ở Oceanside tiếp tục huấn luyện trong trường hợp Whisperers trở lại; Căng thẳng rất cao khi các anh hùng đấu tranh để giữ vững quan niệm về nền văn minh của họ. Nguồn gốc của Alpha và Beta được tiết lộ; Alpha cố gắng tăng cường Lydia khi họ chuẩn bị đi bộ với người chết; Những người thì thầm tạo ra bầy đàn của họ.

Mở rộng