Trước Sau Vẹn Toàn

Never Say Never

Nội dung phim

Phim Trước Sau Vẹn Toàn kể về viên cảnh sát Hàn Đông (Tần Tuấn Kiệt thủ vai) dưới sự thuyết phục của Trưởng phòng cảnh sát đội chống thuốc phiện, đã chấp nhận làm cảnh sát chìm