Thử Thách Cực Hạn Mùa 4

Go Fighting

Nội dung phim

kết thúc thử thách cực hạn mùa 3 khá thành công với lượng khán giả quan tâm đông đảo theo giõi từng tập. Hoàng Bột, Tôn Hồng Lôi, Huỳnh Lỗi, La Chí Tường, Vương Tuân, Trương Nghệ Hưng lập thành Bang đàn ông cực đại. Thử Thách Cực Đại sẽ thiết kế địa điểm lớn nhất và xã hội hóa những quy luật trò chơi. Với cách quay công khai sẽ làm cho 6 vị khách mời trở về với sự bình phàm, sẽ phản ánh trạng thái sinh tồn của người đàn ông Trung Quốc.