Sự Lựa Chọn Của Lara

Nội dung phim

Phim Sự lựa chọn của Lara được phát sóng vào 13 giờ hàng ngày trên kênh THVL1 từ ngày 27/9/2018.