Mỹ Nhân Vô Lệ ()

Mỹ Nhân Vô Lệ Bản Đẹp

Mỹ Nhân Vô Lệ, In Love With Power câu chuyện diễn ra trong thời trị vì của Hồng Tước Hồ, người sáng lập triều nhà Thanh. Ông lập ra các liên minh quân sự bằng cách kết hôn với các con gái của các gia tộc Mông Cổ và Manchu. Anh ta kết hôn với Jerger của Khorchin Mongols và biến cô thành người vợ chính của anh ta. Sau đó, anh ta gia hạn liên minh bằng cách kết hôn với cháu gái Dayu’er. Tuy nhiên, đó là Dayu’ers tình trạng thấp cùng em gái, Harjol, ông ưu tiên hơn phần còn lại. Sự thiên vị của ông đã gây ra sự khác biệt giữa phụ nữ

Mở rộng