Băng Cướp Siêu Đẳng: Phần 5 ()

Loading server...

Băng Cướp Siêu Đẳng: Phần 5 Bản Đẹp

Băng Cướp Siêu Đẳng: Phần 5, Leverage: Season 5 bắt đầu với chiếc máy bay quân sự và mở rộng sang vận chuyển hàng hóa. Roemer là một fan hâm mộ lớn của Howard Hughes và covets Các Spruce Goose. Khi một trong những phi công của ông qua đời, bà vợ góa và con gái là hoàn toàn tàn của tòa án. Họ chuyển sang Hardison và Parker và nói với họ về những gian lận và góc cắt mà gây ra cái chết của phi công. Các đường đội lên một con rất thông minh, ngay cả mẹ của Roemer sẽ cười.

Băng Cướp Siêu Đẳng: Phần 5, Leverage: Season 5

Băng Cướp Siêu Đẳng: Phần 5, Leverage: Season 5

Băng Cướp Siêu Đẳng: Phần 5, Leverage: Season 5

Mở rộng