Bạn Sẽ Đưa Ai Đến Một Hòn Đảo Hoang Vắng

Who Would You Take To A Deserted Island?

Nội dung phim

Bốn người bạn đã sống trong một thế giới của riêng họ trong 8 năm khi họ chia sẻ một căn hộ ở Madrid. Họ chuẩn bị đối mặt với những thay đổi đối với cuộc sống của họ vào cuối mùa hè.