Người Nhìn Thấy Tương Lai ()

Phụ Đề HD-1
Loading server...

Người Nhìn Thấy Tương Lai Bản Đẹp

Người Nhìn Thấy Tương Lai kể về Las Vegas showroom ảo thuật Cris Johnson có một bí mật mà hành hạ ông: ông có thể nhìn thấy một vài phút trong tương lai. Bệnh của các kỳ thi, ông đã trải qua như một đứa trẻ và sự quan tâm của các chính phủ và các cơ sở y tế trong quyền lực của mình, ông nằm thấp dưới một tên giả ở Vegas, thực hiện thủ đoạn rẻ tiền và sống nhờ nhỏ thời gian đánh bạc “thắng”. Nhưng khi một nhóm khủng bố đe dọa để kích nổ một thiết bị hạt nhân ở Los Angeles, đại lý chính phủ Callie Ferris phải sử dụng tất cả các mưu chước của mình để nắm bắt Cris và thuyết phục anh ta để giúp đỡ cô ấy dừng cơn đại hồng thủy.

Mở rộng