Bảng Chữ Cái Của Tử Thần ()

Bảng Chữ Cái Của Tử Thần Bản Đẹp

Bộ phim được chia thành 26 chương cá nhân, mỗi đạo diễn bởi một đạo diễn khác nhau chỉ định một thư của bảng chữ cái. Giám đốc sau đó được cho tự do hoàn toàn trong việc lựa chọn một từ để tạo ra một câu chuyện liên quan đến cái chết. Các giống phạm vi tử vong do tai nạn để giết người. Một cuộc thi được tổ chức cho vai trò của giám đốc 26. Người chiến thắng là giám đốc trụ sở tại Anh Lee Hardcastle , người nộp claymation ngắn T.

Bảng Chữ Cái Của Tử Thần - Images 1

Bảng Chữ Cái Của Tử Thần - Images 2

Mở rộng